1. hrvatski kongres medicinskog prava u Osijeku

Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu zajedno s Hrvatskom liječničkom komorom suorganizira 1. hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem. Kongres “Medicinsko pravo” održat će se u Osijeku od 3. do 5. studenoga 2017. godine. U prilogu program kongresa te korisne informacije o prijavi i samom kongresu.

Dokumenti: