Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.8

  1. Burić Marija
  2. Čokolić Atila
  3. Čurik Alan
  4. Ilin Inge
  5. Lešnjaković Marko
  6. Marinić Tomislav
  7. Marković Dražen
  8. Matijević Mislav
  9. Mrkić Goran

10. Ostović Rakušić Ljiljana

11. Peljhan Ivan

12. Pilon Ivana

13. Ranđelović Tihana

14. Schmidt Antun