Predavanje “Novela Zakona o parničnom postupku – 2022.” u Osijeku 4. listopada 2022.

Odvjetnička akademija HOK-a organizira u suradnji s OZ Osijek predavanje uživo na temu:

„Novela Zakona o parničnom postupku – 2022.“ dana 4. listopada 2022. (utorak) u 17.00 sati,  u dvorani 1, na Pravnom fakultetu u Osijeku, Stjepana Radića 13.

Predavanje će održati doc.dr.sc. Jadranko Jug i Željko Pajalić suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Također ćete moći pogledati snimku predavanja i na LMS sustavu učenja na daljinu na stranici Odvjetničke akademije HOK koja će biti objavljena krajem rujna 2022.

Ljubazno Vas molim prijavite svoj dolazak na naš mail: ozo.dom@os.t-com.hr ili osijek@hok-cba.hr  najkasnije do 2. 10. 2022.

Molimo o ovome obavijestite svoje odvjetničke vježbenike.

predavanje – Novela ZPP-a – 2022.