Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Hrvatska odvjetnička komora, organizira seminar za odvjetnike OZ Osijek i OZ Vukovarsko-srijemske županije sa svrhom provedbe obvezne godišnje “Edukacije u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma“ na temu “Aktualnosti u primjeni SPNFT mjera i radnji u sektoru odvjetnika“, dana 17. studenog 2018. u 10.00 sati, na Pravnom fakultetu u Osijeku.