Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Hrvatska odvjetnička komora organizira seminar za odvjetnike sa svrhom provedbe obvezne godišnje edukacije u području sprječavanja pranja novca i financiranju terorizma, na temu:

“Novi zakonodavni okvir i obveze odvjetnika u prevenciji sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma“, u subotu,  18. studenog 2017. u 10,00 sati na Pravnom fakultetu u Osijeku, S. Radića 13.