Uputa Trgovačkog suda u Osijeku o načinu postupanja Trgovačkog suda u Osijeku i Stalne službe u Slavonskom Brodu

U prilogu se nalazi Uputa predsjednice Trgovačkog suda u Osijeku od 28.4.2020. o načinu postupanja u zgradi Trgovačkog suda u Osijeku i Stalne službe u Slavonslom Brodu od 4.5.2020.