Izvješća s godišnje skupštine Riječkog odvjetničkog zbora

Godišnja skupština  Riječkog odvjetničkog zbora održana je 25. lipnja 2020. godine. U skladu sa zaključkom Skupštine, u prilogu objavljujemo izvješće tajnika te izvješća odvjetničkih odbora Crikvenica, Krk i Opatija.

Riječki odvjetnički zbor

Nada Badurina, predsjednica