Nastavak rada Općinskog suda u Rijeci

Predsjednica Općinskog suda u Rijeci donijela je odluku o nastavku rada Općinskog suda u Rijeci te na svim izdvojenim lokacijama od 4. svibnja 2020. rukovodeći se kriterijima hitnosti predmeta, starosti predmeta te broju sudionika u postupku.

Odluka se nalazi u prilogu.