Odluka o radu Općinskog suda u Rijeci od 1. travnja 2021.

U prilogu dostavljamo odluku predsjednice Općinskog suda u Rijeci vezano uz rad suda. Zbog porasta oboljelih osoba od bolesti COVID-19 u Primorsko-goranskoj županiji i Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda i na izdvojenim lokacijama suda u Rijeci (Žrtava fašizma 7, Užarska 3, Zadarska 1, Frana Kurelca 3/5) te stalnim službama suda u Delnicama, Opatiji i Malom Lošinju neće se primati stranke od 01. travnja 2021. pa nadalje, osim uizuzetnim slučajevima koji će se posebno procijeniti.