Početak predkandidacijskog postupka u Riječkom odvjetničkom zboru prije izborne Skupštine

Poštovane kolegice i kolege,

u skladu s odredbama Statuta Hrvatske odvjetničke komore kao i Pravilima Riječkog  odvjetničkog zbora, pred nama su izbori za tijela našeg Riječkog odvjetničkog zbora kao i izbori za naše predstavnike u Skupštini i Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore. Odredbom  čl. 34. Poslovnika o radu Skupštine Riječkog odvjetničkog zbora propisana je obveza Upravnog odbora Zbora da o održavanju Izborne skupštine i početku predkandidacijskog postupka dopisom izvijesti sve članove Zbora s uputom o pravima iz čl.  35. st. 1 .i 2. Poslovnika najmanje trideset dana prije održavanja izborne Skupštine.

Na Skupštini ćemo između predloženih kandidata birati:

– Predsjednika Riječkog odvjetničkog zbora 

– deset članova Upravnog odbora  (prema čl. 18. Pravila ROZ-a, Upravni odbor čine predsjednik, prethodni predsjednik, predsjednici odvjetničkih odbora Crikvenice, Krka i Opatije te deset izabranih članova)

– predsjednika i dva člana Nadzornog odbora

– odgovarajući broj predstavnika u Skupštinu Hrvatske odvjetničke komore (na svakih započetih 50 članova Zbora po jedan predstavnik)

– dva predstavnika u Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore (koji samim izborom postaju i naši predstavnici u Skupštinu Komore)

Za predsjednika Zbora kao i za predstavnike našeg Zbora u Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore mogu biti kandidirani samo članovi koji najmanje 10 godina kontinuirano obavljaju odvjetničku službu u Republici Hrvatskoj, dok kandidati za Upravni odbor našeg Zbora kao i ostala tijela Zbora mogu biti oni članovi koji najmanje 5 godina kontinuirano obavljaju odvjetničku službu. Radi se o ograničenju propisanom odredbama Statuta Hrvatske odvjetničke komore, kao i o odredbama Pravila Riječkog odvjetničkog zbora koja su usklađena s odredbama Statuta.

Sukladno propisanoj dužnosti, obavještavamo Vas da je Upravni odbor Riječkog odvjetničkog zbora na svojoj 28. sjednici koja je održana 22. veljače 2024. godine donio odluku sazvati Izbornu godišnju skupštinu Riječkog odvjetničkog zbora u četvrtak 23. svibnja 2024. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama dvorane EUROHERC OSIGURANJE d.d., u Rijeci, Riva 8.

Očekujemo da ćete sudjelovati u radu Izborne skupštine. Poziv s dnevnim redom svi će članovi dobiti pravovremeno.

Izbori u odvjetničkim odborima Crikvenice, Krka i Opatije trebaju se obaviti ranije.

Odredbom čl. 35. Poslovnika utvrđeno je:

“Svaki član OZ-a, odvjetnički odbori i Upravni odbor OZ-a imaju pravo predlaganja kandidata za izbor u tijela OZ-a i HOK-a.

Svi prijedlozi za članove tijela OZ-a i HOK-a dani u predkandidacijskom postupku moraju biti dostavljeni Upravnom odboru OZ-a najkasnije deset dana prije održavanja izborne Skupštine (13.05.2024.), a kojim prijedlozima moraju biti priložene pismene suglasnosti predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature.

Primljene prijedloge i pismene suglasnosti kandidata o prihvatu kandidature, Upravni odbor OZ-a objavit će na oglasnoj ploči u prostorijama OZ-a, najmanje tri dana prije održavanja izborne Skupštine.”

Podsjećamo da svoje prijedloge možete dostaviti najkasnije do ponedjeljka 13. svibnja 2024. godine u sjedište našeg Zbora u Rijeci, Jedrarska 5. Molimo da u prijedlogu bude točno naznačeno za koju se funkciju ili funkcije kandidat predlaže, kao i da se osigura pismena suglasnost predloženog kandidata o prihvaćanju kandidature. Obrazac pismene suglasnosti o prihvatu kandidature možete dobiti u sjedištu Zbora.

Pravila našeg Zbora i Poslovnik o radu Skupštine bit će objavljena na web stranicama našeg Zbora (https://www.hok-cba.hr/odvjetnicki-zborovi/rijecki-odvjetnicki-zbor/).

S poštovanjem,

Vatroslav Abramović, predsjednik

U prilogu Pravila Riječkog odvjetničkog zbora i Poslovnik o radu Skupštine

pravila_rijeckog_odvjetnickog_zbora_2017_1

poslovnik_o_radu_skupstine_rijeckog_odvjetnickog_zbora_1