Ljetno radno vrijeme Županijskog suda u Šibeniku

Predsjednica Županijskog suda u Šibeniku donijela je odluku o ljetnom radnom vremenu prema kojem će Županijski sud od 1. lipnja do 1. rujna 2023. godine raditi od 7.00 do 15.00 sati, uz dnevni odmor od 11.30 do 12.00 sati.