Popis napravljenih iskaznica br.2

  1. Gačić Jadranka
  2. Jakšić Milenko
  3. Mandić Borivoj
  4. Vasiljević Alen