Upravni odbor OZ Sisak donio odluku o oslobađanju od plaćanja članarine za OZ Sisak za travanj 2020.

Upravni odbor Odvjetničkog zbora Sisak donio je 24. ožujka 2020. godine odluku o oslobađanju od plaćanja članarine za sve članove Odvjetničkog zbora Sisak za travanj 2020. godine uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom koronavirusa i mogućih posljedica koje iz toga proizlaze.

U prilogu odluka Upravnog odbora OZ Sisak.