Dopis HOK-a Ministarstvu pravosuđa u vezi problema posjeta odvjetnika branjenicima u zatvoru u Splitu

Hrvatska odvjetnička komora poslala je dopis Ministarstvu pravosuđa RH u vezi problema na koje nailaze odvjetnici prilikom posjeta branjenicima u zatvoru u Splitu. U prilogu se nalazi dopis upućen Ministarstvu pravosuđa RH u vezi ovog problema.