Dostava pismena odvjetnicima u ljetnom periodu

Po zamolbi OZ Splitsko-dalmatinske županije, da se u razdoblju od 17. srpnja do 21. kolovoza 2015. ne vrši dostava sudskih pismena odvjetnicima, Županijski, Općinski i Trgovački sud u Splitu uvažili su našu zamolbu.

Ovo se ne odnosi jedino na hitne postupke i tada odvjetnici mogu predići svoje pošiljke u prijemno-otpremnoj pisarnici sudova. Trgovački sud u Splitu još je istaknuo da se nedostava pismena neće moći primjenjivati kod objave presuda, sve sukladno čl. 335. st.9. i 10. ZPP-a.