Edukacija u području prevencije pranja novca i financiranja terorizma za 2016.

Odredbom čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Stručno osposobljavanje mora se provoditi najmanje jednom godišnje.

Radi olakšanja navedene zakonske obveze Hrvatska odvjetnička komora organizirala je edukaciju odvjetnika u području prevencije pranja novca i financiranja terorizma po Zborovima i to kako slijedi:

za Odvjetnički zbor Splitsko-dalmatinske županije i OZ Dubrovnik-  edukacija će se održati će 3.12.2016. (subota) s početkom u 10 sati u prostorijama Zbora u Splitu
Molimo da članovi sudjelovanje na seminaru prijave svojim Zborovima, koji će nakon održanih seminara dostaviti Komori popisne liste, s potpisima sudionika, radi izrade odgovarajućih potvrda.