Obavijest o načinu objave informacija OZ Splitsko-dalmatinske županije

Poštovane kolegici kolege,

ovim Vas izvještavam da će Upravni odbor i Tajništvo Zbora ubuduće obavijesti koje se tiču svih  članova našeg Zbora prvenstveno objavljivati na web stranici, a ne više kao do sada slati ih na 500 i više pojedinačnih e-mail adresa članova našeg zbora.

Zato molim i predlažem da redovito posjećujete našu web stranicu kako biste bili na vrijeme i kvalitetno informirani o događanjima u našem Zboru

Jedan od razloga je što veliki broj naših kolega nije HOK-u dostavio svoju aktivnu e-mail adresu, a veliki je broj onih čije objavljene adrese više nisu u funkciji pa ne primaju obavijesti koje Tajništvo Zbora šalje. Ovim se pozivate da, što je moguće prije, na web-stranici našega Zbora (unutar web-stranice HOK-a) provjerite Vaše tamo označene e-mail adrese i HOK-u javite eventualne promjene.

Kao što Vam je poznato svi odvjetnici, upisani u imenik HOK-a, dužni su imati i Komori dostaviti adresu elektroničke pošte[1]i [2].

Ostajem u nadi da ćemo, uz Vašu pomoć na predloženi način, ostvariti brže, jednostavnije i ažurnije izmjenjivanje važnih informacija.

S poštovanjem

 

Zdenka Monterisi, Predsjednica

 [1]Članak 165 Statuta HOK-a

 

(1) Svi odvjetnici su dužni imati elektroničku adresu i istu prijavljuju Komori. Sva pismena Komora i zborovi dostavljaju odvjetnicima elektroničkim putem na Komori prijavljenu adresu. Ako odvjetnik promijeni elektroničku adresu, dužan je o novoj adresi obavijestiti Komoru bez odgode, ali je do zaprimanja obavijesti za dostavu nadležna elektronička adresa koja je prijavljena Komori.

(2) Izvršni odbor Komore može na poseban pisani zahtjev odvjetnika iznimno odobriti pojedinom odvjetniku nekorištenje elektroničke adrese, ako postoje za to opravdani razlozi. Taj se zahtjev mora podnijeti u roku 4 (četiri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta

 

[2]Članak 7Pravila Zbora

 

Član Zbora dužan je imati elektroničku adresu i prijaviti je Komori i Zboru.

Sva pismena Zbor dostavlja članovima elektroničkim putem na prijavljenu adresu te se takva pismena smatraju uručenima.

Ako član Zbora promjeni elektroničku adresu, dužan je o novoj adresi obavijestiti Komoru i Zbor bez odgode, ali je do  zaprimanja takve obavijesti mjerodavna elektronička adresa koja je prijavljena Komori i Zboru.

 

Dokumenti: