Obavijest o novom Pravilniku o e-komunikaciji u postupcima pred sudovima

Poštovane kolegice i kolege,

u „Narodnim novinama“ br.5/20 objavljen je Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji koji sutra, 23. siječnja 2020.  stupa na snagu, kada prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18).  Očekuje se Odluka Ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu navedenog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Još jednom molimo kolegice i kolege koji nisu podnijeli HOK-u prijavu (obrazac) za izdavanje eID kartice,  nužne za uključivanje u e-komunikaciju, da to naprave u što skorijem roku.

S poštovanjem,

Zdenka Monterisi, predsjednica

OZ  Splitsko-dalmatinske županije