Obavijest u vezi komunikacije sa sudovima

Poštovane kolegice i kolege,

 vodstvo Zbora je svjesno situacije u kojoj se svi nalazimo i poduzima radnje koje bi nam mogle pomoći. Računamo na Vaše razumijevanje, strpljivost i pomoć. Zajedno možemo prevladati mnoge probleme.

 Sada Vas molim da kod prijema pošte e-mailom na Vaše adrese, postupite upravo onako kako je zamolio i predložio predsjednik Županijskog suda i potvrdite primitak tog e-maila. Ako tako ne bismo postupali, bit će razumljivo da sudovi pismena šalju na adresu naših ureda koji su zatvoreni.

 Vjerujem da ćete tako i postupiti jer nitko ne želi čekati u redu na hladnoći u grupama građana koji čekaju ulazak u poštanski ured.

 S poštovanjem,

 Zdenka Monterisi, predsjednica

OZ  SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 U prilogu preporuke Županijskog suda u Splitu i  Općinskog suda u Splitu.