Obavijest u vezi slanja pismena u e-spise kaznenih predmeta

Poštovane kolegice i kolege,

od Ministarstva pravosuđa zatražili smo odgovor na pitanje zbog čega, nakon stupanja na snagu odluke ministra pravosuđa, koji je nadležan za poslove pravosuđa o obveznoj e-komunikaciji sa sudovima, nije moguće poslati pismena u e-spise kaznenih predmeta. Dobili smo odgovor od gđe. Ane Fabijančić iz Službe za aplikativne sustave Ministarstva pravosuđa koji glasi: “Za odobrenje da se uključi i Općinski kazneni sud u Zagrebu u e-komunikaciju za zaprimanje pismena tražili smo nadležnu Upravu za kazneno pravo. Za sada je u eKomunikaciju uključena vrsta postupka Kazneni (K upisnik) općinski. Izvanraspravna vijeća OS (Kv…) kao i Kir za županijske sudove nisu podržani e-komunikacijom.“

Iz navedenoga možemo samo pretpostaviti da se ovo odnosi kaznene predmete pred svim općinskim sudovima, a ne samo za Općinski kazneni sud u Zagrebu.

S poštovanjem

Zdenka Monterisi, predsjednica OZ Splitsko-dalmatinske županije