Ogledni primjerak specifikacija računa branitelja postavljenog po službenoj dužnosti

Poštovane kolegice i kolege,

branitelji po službenoj dužnosti,

sukladno Pravilniku o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika a u dogovoru sa Ravnateljstvom policije, napravljen je ogledni primjerak specifikacije računa branitelja postavljenog po službenoj dužnosti za prvo ispitivanje pred policijom, koji se prilaže.

Dokumenti: