Podsjetnik na predavanje “Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR): novote i primjena u praksi”

Poštovano članstvo;

podsjećate se na već dostavljenu vam obavijest (dana 20. veljače ove godine) o održavanju predavanja u prostorijama Zbora u Splitu na temu:

“Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR): novote i primjena u praksi”, KOJE ĆE SE ODRŽATI 26.03.2018., ponedjeljak u 17,30 h;

PREDAVAČI:

Perica Norac-Kevo, sutkinja Županijskg suda u Velikoj Gorici

Doc.dr.sc. Hrvoje Lisičar, Pravni fakultet u Zagrebu

Doc.dr.sc. Marko Jurić, Pravni fakultet u Zagrebu

Dostavljen Vam je bio i materijal iz ove oblasti te ste bili pozvani, u skladu sa uputom HOK-a, sve eventualne upite u vezi s ovom Uredbom uputiti direktno na e-mail predavača:  hrvoje.lisicar@pravo.hr

a prije datuma održavanja predavanja! 

Navedena Uredba će se početi izravno primjenjivati u RH od 25. svibnja ove godine, pa je poželjno steći potrebno znanje i informacije na samom predavanju.