Popis napravljenih iskaznica br.17

  1. Angjelinović Budislav
  2. Gulišija Vinko
  3. Gulišija Željko
  4. Karara Ćović Ana
  5. Lalić Saša
  6. Parčina Marina
  7. Perković Nikola
  8. Rajić Boro
  9. Stevović Ognjen

10. Šimunić-Mamić Sandra

11. Vučetić Vesna