Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br. 6

  1. Atlagić Joško
  2. Bakić Andrea
  3. Banović Manda
  4. Barić Zvjezdana
  5. Barišić Kristian
  6. Barnjak Ana
  7. Bebić Borko
  8. Bitanga Ivan
  9. Blažević Slavko

10. Boban Matko

11. Buljan Smiljenka

12. Caktaš Vernea

13. Cvitković-Vučetić Danilo

14. Ćurković Gošović Jelena

15. Ćutuk Hrvoje

16. Delić Ratković Maja

17. Domančić Josip

18. Dušić Ivan

19. Elez Hrvoje

20. Hrstić Marinac Ivana

21. Jelavić Predrag

22. Katunarić-Matković Mirjana

23. Krželj Ivan

24. Lovrinčević Šelamov Ana

25. Lukšić Ivana

26. Mardešić Diana

27. Matić Jere

28. Milišić Ivan

29. Morović Armando

30. Paić Josip

31. Parlov Goran

32. Škare Željana

33. Šolić Ankica

34. Tabak Ivana

35. Tarabarić Darjan

36. Veža Mirna

37. Vulić Dijana

38. Zrilić Katarina

39. Živković Dora