Predavane: “Sudjelovanje djeteta u postupcima o roditeljskoj skrbi”

U organizaciji Odvjetničke  akademije HOK-a i OZ Split, u ponedjeljak, 7. studenog 2016. u 16,00 sati održati će se predavanje o temi: “Sudjelovanje djeteta u postupcima o roditeljskoj skrbi “. Predavači su prof.dr.sc. Aleksandra Korać Graovac  i  doc.dr.sc. Ivan Šimović  s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a predavanje se održava u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije, Zrinjsko-Frankopanska 8 u Splitu.

Pregled postupovnih prava djeteta – međunarodna razina

 

  1. Konvencija o pravima djeteta (Opće mišljenje br. 12, Pravo djeteta da ga se sasluša)
  2. Konvencija o ostvarivanju dječjih prava
  3. Smjernice o pravosuđu pristupačnom djeci
  4. Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
  5. Uredba Brussell IIbis i Uredba o uzdržavanju
  6. Pravne posljedice nepridržavanja međunarodnih obveza