Predavanje: Kako se odvjetnici mogu koristiti pravom EU

Odvjetnička akademija HOK i OZ Splitsko-dalmatinske županije organiziraju predavanje: “Kako se odvjetnici mogu koristiti pravom EU”.  Predavanje će se održati 17. lipnja 2015. u 17.00 sati u prostorijama Zbora, Zrinjsko-Frankopanska 8, u Splitu.

Predavači su: prof.dr.sc. Tamara Ćapeta s Katedre za europsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu; prof.dr.sc. Iris Goldner Lang s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i prof.dr.sc. Tamara Perišin s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.