Predavanje: Pomorsko dobro

U organizaciji Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije, održati će se predavanje o temi Pomorsko dobro. Predavači su mr.sc. Olga Jelčić, sutkinja VSRH u mirovini (tema: Raspolaganje koncesionara koncesijom na pomorskom dobru); dipl. iur. Branko Kundih, kapetan duge plovidbe (tema: Koncesije na pomorskom dobru) i dipl.iur. Loris Rak, Pomorski fakultet u Rijeci (tema: Koncesije u morskim lukama).
Predavanje će se održati u srijedu, 21. siječnja 2015. u 17,30 h, u prostorijama našeg zbora, Zrinjsko-Frankopanska 8 u Splitu.