Predavanje: “VII Novela Zakona o kaznenom postupku”

U organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a i OZ Split, u četvrtak 12.10.2017. u 17,00 sati održati će se predavanje “VII Novela Zakona o kaznenom postupku””. Predavači su Damir Kos, sudac Vrhovnog suda RH, Tanja Pavelin Borzić i Lidija Vidjak, sutkinje Županijskog suda u Zagrebu.

Program predavanja:

1. Uvodni dio: RAZLOG IZMJENA I OSNOVNI OKVIR – sudac Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

2. Nova prava okrivljenika prema VII Noveli ZKP/08 – sudac Damir Kos, Vrhovni sud Republike Hrvatske

3.    Nova prava žrtve i stranca u svezi s prevođenjem prema VII Noveli ZKP/08 – sutkinja Lidija Vidjak, Županijski sud u Zagrebu

4.    Novosti u postupku osiguranja i oduzimanja imovinske koristi prema VII Noveli ZKP/08 – sutkinja Tanja Pavelin Borzić, Županijski sud u Zagrebu

 Predavanje će se održati u prostorijama Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije, Zrinjsko-Frankopanska 8 u Splitu.