Predavanje:”Aktualnosti javne nabave”

U organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a i OZ Splita održati će seu prostorijama OZ Splitsko-dalmatinske županije, Zrinjsko-Frankopanska 8, u Splitu, u utorak, 15. studenog 2016.g. u 16,30 h, predavanje «Aktualnosti javne nabave»

Predavač je Daria Duždević, članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.