Seminar o promjeni Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma

U skladu s obavijesti HOK-a, dana 5. prosinca 2015. (subota) s početkom u 10 sati u prostorijama Zbora u Splitu održati će se Seminar o primjeni Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma.
Potvrdu Komore o sudjelovanju na ovom seminaru dobiti će oni članovi Zbora koji budu prisutni i vlastoručno se potpišu na listu sudionika seminara.
Odredbom čl. 49 Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma odvjetnici, kao obveznici primjene tog Zakona, dužni su se brinuti o redovitom stručnom osposobljavanju i izobrazbi na području sprečavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma. Stručno osposobljavanje mora se provoditi najmanje jednom godišnje. Radi olakšanja navedene zakonske obveze, Hrvatska odvjetnička komora organizirala je edukaciju odvjetnika u području prevencije pranja novca i financiranja terorizma po Zborovima