Skupština Odvjetničkog zbora Splitsko-dalmatinske županije 16. svibnja 2019.

Temeljem odredbe iz čl. 12. Pravila Zbora i Odluke Upravnog odbora, donesene na 9. sjednici, održanoj dana 9. travnja 2019.g., sazivam redovitu

SKUPŠTINU ODVJETNIČKOG ZBORA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

koja će se održati 
u četvrtak, 16. svibnja 2019.g. s početkom u 18 sati,

u prostorijama Zbora u Splitu, Zrinjsko-Frankopanska 8.

Upravni odbor Zbora predlaže dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine, izbor članova Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

2.Usvajanje dnevnog reda Skupštine

3.Pozdravna riječi gostiju

4.Usvajanje zapisnika Izborne Skupštine Zbora, održane 27. travnja 2018.g. objavljenog na 
web stranici Zbora dana 23. svibnja 2018.g.

5.Izvješće Predsjednice o radu UO Zbora od 27.travnja 2018.g. do 16.svibnja 2019.g.

6.Izvješće Blagajnika

7.Izvješće Nadzornog odbora

8.Rasprava i donošenje odluka o izvješćima pod toč. 5, 6 i 7

9.Razno

Izvod iz Pravila Zbora:

članak 13.
Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina njenih članova. Ako u zakazano vrijeme ne bude nazočna većina članova Zbora, Skupština će početi s radom pola sata kasnije i valjano odlučivati s nazočnim članovima.Skupština svoje odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, u pravilu javnim glasovanjem.Skupština može odlučiti da se o pojedinim točkama dnevnog reda glasuje tajno.

UPRAVNI ODBOR ZBORA

PREDSJEDNICA ZBORA

Zdenka Monterisi

 

U prilogu poziv na Skupštinu OZ Splitsko-dalmatinske županije

 

Dokumenti: