Važna obavijest o primjeni e-komunikacija na Trgovačkom sudu u Splitu

Poštovane kolegice i kolege,

prilažemo Vam važnu obavijest koju smo primili od predsjednice Trgovačkog suda u Splitu a odnosi se na obvezuju primjene e-komunikacije. Kao što vidite više se podnesci neće zaprimati u prijemnoj pisarnici suda a sud će sva pismena slati e-komunikacijom.

Možemo očekivati da će, punomoćnicima koji ne koriste e-komunikaciju, sudska pismena sudovi objavljivati na e-oglasnoj ploči. U tom slučaju postoji opasnost da punomoćnici takvu objavu ne vide i da strankama a i punomoćnicima nastane šteta.

Naš Zbor ima najmanji broj kolegica i kolega koji koriste e-komunikaciju. Neki ni do danas nisu poslali prijavu jer očigledno nisu problem ozbiljno shvatili. Jedan dio je preuzeo kartice, ali se nije registrirao. Ovim ih još jednom požurujem da urade što je potrebno.

U sljedećih desetak dana će naš Zbor zaprimiti 80-tak izrađenih kartica. Kako se radi o ozbiljnoj stvari s mogućim štetnim posljedicama,  tajnica Zbora koja koristi godišnji odmor će ga na dan-dva prekinuti i sve one članove Zbora čije su kartice gotove pozvati na preuzimanje.

S poštovanjem

Zdenka Monterisi, predsjednica

OZ SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

21 000 SPLIT , Zrinjsko – Frankopanska 8

Tel (021) 360-777, fax (021) 314-266

E-mail: zdenka.monterisi@odmonterisi.hr

E-mail: split@hok-cba.hr

 

Prilog: dopis Predsjednice TSS

Dokumenti: