Važna obavijest – učenje na daljinu

Poštovane kolegice i kolege,

među članovima našeg Zbora još uvijek ima kolega koji nisu upoznati i/ili ne koriste materijale s predavanja o različitim temama održanim u organizaciji Odvjetničke akademije HOK-a. Materijali se nalaze na zaštićenom dijelu web stranice HOK-a.

Da biste mogli koristiti taj zaštićeni dio potrebno je da se prijavite na kućici „prijava“ (gore, krajnje desno na ekranu)nakon čega ulazite u rubriku „HOK“ (krajnje lijevo) pa u podrubriku „odvjetnička akademija“ .

Tu možete naći poziv na prijavu na sustav učenja na daljinu Odvjetničke akademije HOK-a. Poznato Vam je da smo svake godine obvezni sudjelovati u edukaciji „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma”. Ove godine će predavanje biti on-line koristeći LMS sustav učenja na daljinu (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM)
Nakon što postupite po uputi Akademije za prijavu u LMS sustav na Vašu e-mail adresu biste, s adrese LMS@hok-cba.hr trebali zaprimiti pristupne podatke za LMS.
Za pristup LMS sustavu HOK-a potrebno je otvoriti poveznicu https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr i klikom na „Log in“ u gornjem desnom kutu je potrebno upisati Vaš korisničko ime i zaporku. Nakon prve prijave potrebno je promijeniti zaporku (password).

Na ovaj način ćete moći sudjelovati u edukaciji „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 2020” u vremenu koje Vama odgovara a biti će dostupno mjesec dana, počevši od slijedećeg tjedna. Predavanje će trajati oko 2 sata nakon čega ćete na svom pisaču moći ispisati potvrdu da ste sudjelovali u edukaciji.

S poštovanjem Zdenka Monterisi, predsjednica OZ Splitsko-dalmatinske županije