Trgovački sud u Varaždinu započinje s održavanjem ročišta na daljinu

Trgovački sud u Varaždinu započinje s održavanjem ročišta na daljinu počevši od 2. studenoga 2020. godine. U prilogu je obavijest sa svim podacima o tehničkom sustavu koji se pri tome koristi.