Obavijest o seminaru Edukacija u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma 2018.

Poštovane odvjetnice i odvjetnici,

 

Hrvatska odvjetnička komora je u dogovoru s Uredom za sprječavanje pranja novca i Financijskim inspektoratom dogovorila, da se u Zadru za sve odvjetnike iz Odvjetničkog zbora Zadarske županije održi stručno osposobljavanje odvjetnika/ca u provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, a koje će se stručno osposobljavanje provesti u Zadru dana:

 

                        11. siječnja 2019. godine (petak) s početkom u 17,00 sati u

                        dvorani hotela „Kolovare“: Bože Peričića 14

 

Predavačica je gospođa  Slavica Pezer-Blečić iz Financijskog inspektorata. Trajanje samog predavanja je orijentaciono dva sata.

 

Prema odredbi čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, odvjetnici su u obvezi jednom godišnje stručno se osposobljavati u provedbi navedenog zakona, pa je s obzirom na tu zakonsku odredbu, HOK-i potrebno dostaviti osobno potpisanuprijavnicu o nazočnosti odvjetnika/ce koji/a pristupa navedenom stručnom osposobljavanju dana 11. siječnja 2019. godine. Navedenu prijavnicu dobiti ćete ispred ulaza u dvoranu,  istu ćete osobno ispuniti i na istu staviti pečat svog ureda, pa je potrebno da sa sobom ponesete pečate svojih ureda. Nakon održanog seminara, Vaše prijavnice tajnica Zbora će preuzeti i dostaviti HOK-i u Zagreb, a  tajništvo HOK-e dostavljati će Vam potvrde o nazočnosti na tom seminaru na navedenu adresu u prijavnici.

 

S poštovanjem.

 

U Zadru, dana 19. prosinca 2018. godine

Predsjednik OZZŽ

Mr. sc. Ive Brkić