Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.4

  1. Grbić Ana
  2. Grgić Boris
  3. Krajina Ante
  4. Kvartuč Jurica
  5. Mihovilčević Ivana
  6. Mihovilčević Ivica
  7. Surić Karlo