Popis napravljenih odvjetničkih iskaznica, br.6

  1. Bajlo David
  2. Cvijanović Danijela
  3. Matek John
  4.  mr.sc. Brkić Ive
  5. Radas Ivica
  6. Raspović Ivana
  7. Šimunov Gordana
  8. Tićak Ivan
  9. Tolić Josip

10. Ukalović Davor

11. Vrkić Božo