Poziv na izbornu godišnju skupštinu Odvjetničkog zbora Zadarske županije

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

ODVJETNIČKI ZBOR ZADARSKE ŽUPANIJE

(OZZŽ) Brne Krnarutića 2,23000 ZADAR

e-mail: hok.zadar@gmail.com

tel:  023/250-738, fax: 250-255

 

Broj: 43 / 2018

 

SVIM ČLANOVIMA ODVJETNIČKOG ZBORA ZADARSKE ŽUPANIJE (OZZŽ)

 

PREDMET:    POZIV ZA IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU OZZŽ

 

                        Poštovane kolegice i kolege, odvjetnici i odvjetnički vježbenici, ovim putem Vas pozivam na izbornu godišnju Skupštinu OZZŽ, a koja će se održati dana 27. travnja 2018. godine (petak), s početkom u 17,00 sati, u restoranu hotela “Mediteran” u Zadru, Matije Gupca 19,sa slijedećim dnevnim redom:

                        1. Uvodno otvaranje Izborne godišnje Skupštine OZZŽ,

2. Pozdrav gostiju,

3. Izbor Radnog predsjedništva,

4. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika,

5. Izvješće predsjednika OZZŽ Zadar,

6. Izvješće radu Upravnog odbora u razdoblju od

04. svibnja 2017. godine do 27. travnja 2018. godine,

7. Izvješće blagajnika OZZŽ,

8. Izvješće Nadzornog odbora OZZŽ,

9. Glasovanje o prihvaćanju izvješća pod točkom 5.,6.,7. i 8.,

10. Davanje razrješnica predsjedniku i drugim tijelima OZZŽ,

11. Izbor Izborne Komisije Skupštine OZZŽ, (dva člana i predsjednik),

12. Izbor predsjednika OZZŽ,

13. Izbor Upravnog odbora OZZŽ, (šest članova),

14. Izbor Nadzornog odbora OZZŽ, (tri člana),

15. Izbor delegata za redovnu godišnju Skupštinu HOK-e u Zagrebu,                              (četiri delegata)

16. Razno.

 

Nakon završetka rada Skupštine, organizirana je zajednička večera, na istom mjestu, za sve članove Zbora i goste, koji su nazočni izbornoj  godišnjoj Skupštini.

Poštovane kolegice i kolege, molim Vas da radi organizacije sjedećih mjesta i zajedničke večere, svoj dolazak na izbornu godišnju Skupštinu potvrdite najkasnije do dana 20. travnja 2018. godine (petak)telefonskim pozivom  na broj 023/250-738 ili e-mail porukom, kako je označeno u zaglavlju ovog poziva ili e-mail porukom na adresu hok.zadar@gmail.com.

 

U Zadru, dana 06. travnja 2018. godine                      Predsjednik OZZŽ

Mr.sc. Ive Brkić