Važna obavijest – pojašnjenje o propusnicama

Poštovane kolegice i kolege,

nastavno na dopis ministra pravosuđa Republike Hrvatske, gospodina Dražena Bošnjakovića, Klasa: 701-01/20-01/591, Urbroj: 514-04-01/1-20-01 od 27. ožujka 2020. upućenog Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske, a vezano za ulazak i izlazak odvjetnika s područja prebivališta ili stalnog boravišta radi obavljanja odvjetničke službe, pojašnjavamo da razlikujemo dvije situacije u kojima odvjetnik radi obavljanja odvjetničke službe mora napustiti područje svojeg prebivališta ili stalnog boravišta. Naime, ukoliko odvjetnik ima prebivalište, odnosno stalno boravište na području koje je različito od područja na kojem se nalazi sjedište njegovog odvjetničkog ureda, tada je odvjetnik ovlašten sukladno točki III. u svezi s točkom II.f. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020., napustiti prebivalište odnosno stalno boravište radi odlaska na posao u svoj odvjetnički ured na temelju propusnice koju će izdati:

a) Sam odvjetnik na svoje ime i prezime s pečatom svojeg odvjetničkog ureda, ukoliko samostalno obavlja odvjetničku službu.

b) Odgovorna osoba unutar odvjetničkog društva s pečatom odvjetničkog društva, ukoliko odvjetnik za kojeg se izdaje propusnica odvjetničku službu obavlja u odvjetničkom društvu.

c) Nositelj Zajedničkog odvjetničkog ureda sa svojim pečatom i pečatom zajedničkog odvjetničkog ureda, ukoliko odvjetnik za kojeg se izdaje propusnica odvjetničku službu obavlja u zajedničkom odvjetničkom uredu.

Obrazac Propusnice za napuštanje područja prebivališta ili stalnog boravišta nalazi se u prilogu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. objavljene na stranici Ministarstva unutarnjih poslava, Ravnateljstva civilne zaštite civilna-zastita.gov.hr.

Međutim odvjetnik u određenim situacijama mora napustiti područje prebivališta ili stalnog boravišta radi odlaska na područje koje se nalazi izvan sjedišta njegovog odvjetničkog ureda ili područja njegovog prebivališta, odnosno stalnog boravišta, a radi udovoljavanja pozivu nadležnog pravosudnog tijela za pristup na ročište ili poduzimanje službene radnje na sudu ili državnom odvjetništvu. Upravo iz tog razloga je Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske na prijedlog Hrvatske odvjetničke komore uputilo gore navedeni dopis Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske s prijedlogom da se u tim situacijama napuštanje mjesta prebivališta odnosno stalnog boravišta dopusti uz predočenje odvjetničke iskaznice i poziva nadležnog pravosudnog tijela na ročište ili poduzimanje službene radnje u sudu ili državnom odvjetništvu.

Krizni stožer Hrvatske odvjetničke komore