Kako ostvariti potpore za očuvanje radnih mjesta

Poštovane kolegice i kolege,

s obzirom na nove mjere koje je Vlada donijela za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u vidu potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom, a kojima smo obuhvaćeni i mi, u želji da nekome ne promakne, a imao bi uvjete za dobivanje navedene potpore, dostavljamo Vam kratki vodič, što treba napraviti za ostvarenje prava na potporu:

Upućujemo Vas da na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( https://hzz.hr ) možete pribaviti sve bitne informacije oko potpora za očuvanje radnih mjesta (za ožujak 3.250,00 kn po radniku, za travanj i svibanj 4.000,00 kn po radniku), preuzeti dokumentaciju koju je potrebno priložiti zahtjevu te podnijeti on-line prijavu radi ostvarivanja prava na očuvanje radnih mjesta. Prijava za mjeru dostupna je na linku: https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ciljane skupne poslodavaca (poslodavci iz prihvatljivih sektora i poslodavaca) su i:

 • Drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti

Kao poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti smatraju se poslodavci koji mogu dokazati jedan od slijedećih razloga razloga (potrebno je dokazati jedan od razloga, nema kumulacije razloga):

 • Pad prometa
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi

Poslodavci iz prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:

 • Opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi pisanom izjavom o točnosti podataka i razloga

U nastavku dostavljamo primjer opisa razloga – pada prometa za odvjetničku djelatnost koji se može navesti u zahtjevu:  „Razlozi za dodjelu potpore su negativne posljedice epidemije koronavirusa COVID-19 kao i dijelom posljedica razornog potresa koji je pogodio šire područje grada Zagreba dana 22.03.2020. godine. Trenutačna organizacija i funkcioniranje sudova odnosno nemogućnost pristupa sudovima te ostale mjere poduzete radi ograničenja kretanja izazvale su kao izravne posljedice (zatvaranje odvjetničkog ureda) nemogućnost održavanja sastanaka i primanja stranaka, nemogućnost naplate potraživanja od stranaka, nemogućnost preuzimanja sudskih i drugih pismena, nemogućnost poduzimanja procesnih radnji, nemogućnost pristupa na sudska ročišta, nemogućnost provedbe ovršnih postupaka (a posebno provedbe ovrhe na nekretninama radi iseljenja i ispražnjenja iste), a o čemu ovisi moje uredno obavljanje odvjetničke službe kao izvor prihoda. Također, odvjetnički ured je dio prihoda ostvarivao na temelju ugovora o zastupanju s većim strankama prema određenom broju radnih sati na mjesečnoj bazi, odnosno paušalno, koji se u ovakvom izvanrednom stanju neće moći naplaćivati na navedeni način. Odvjetnički ured je u cijelosti prilagodio način rada novonastaloj situaciji na način da se pristupilo elektroničkoj komunikaciji i razmjeni podataka, međutim trenutačno je opseg posla toliko drastično smanjen, kao i posljedično visina prihoda, da svi postojeći poslovi stagniraju. Odvjetnički ured zapošljava ……. odvjetnička vježbenika (zaposlenika) koji su suočeni s mogućnošću gubitka radnih mjesta zbog nemogućnosti osiguranja sredstava za njihove plaće kao i ostale obveze odvjetničkog ureda. Izvjesno je da mi je radi očuvanja radnih mjesta zaposlenika jedina mogućnost pomoći sufinanciranje plaća zaposlenika, s obzirom da navedene posljedice dovode u pitanje egzistenciju odvjetničkog ureda.

U zahtjevu je potrebno navesti i poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta. U nastavku dostavljamo primjer obrazloženja poduzetih aktivnosti: „Troškovi odvjetničkog ureda svedeni su na minimum te je podnesen zahtjev za odgodu plaćanja poreznih obveza uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19. Svim zaposlenicima odvjetničkog ureda omogućena je elektronička komunikacija i razmjena podataka odnosno omogućen im je rad od kuće do daljnjeg te su svi zaposlenici još uvijek u radnom odnosu.

Poslodavci koji imaju teškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti moraju uz zahtjev dostaviti:

 • Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovornim poslovima i slično.

Odvjetnici u prilogu zahtjeva mogu dostaviti odluke sudova o odgodi / neodržavanju ročišta.

Vezano za obrazloženje pada prihoda poslodavci  su dužni dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine, uz projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine. Prihvatljiv je pad veći od 20%. Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja zahtjeva (primer ožujak 2020. – veljača 2020.)

U nastavku dostavljamo dodatne upute za prijavu za mjeru.  Postupak u koracima je sljedeći:

 1. Registrirati se gornjeg linka https://mjera-orm.hzz.hr/predaja-zahtjeva/
 2. Pripremiti obrazac popis radnika
 3. Isprintati, ispuniti te ovjeriti potpisom i pečatom Izjavu o točnosti podataka te je zatim skenirati  kako bi se mogla priložiti zahtjevu
 4. Pripremiti dokaznu dokumentaciju – bilo kakav pisani trag o otkazivanju ročišta, rada sudova i slično)
 5. Pripremiti podatke o prihodima za  ožujak 2020. te projekciju prihoda za travanj i svibanj (promet koji ste planirali ostvariti u naredna dva mjeseca)– tablica se prilaže zahtjevu zajedno sa dokaznom dokumentacijom i izjavom
 6. Pripremiti podatke: IBAN, šifra djelatnosti

 

Rokovi za podnošenje zahtjeva su slijedeći:

 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 5. travnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 6. travnja do 5. svibnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.
 • Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 06. svibnja do 05. lipnja 2020. godine do 23:59 h odobravat će se isplate troškova plaće za svibanj 2020. godine.?

Zaključno, ukazujemo da je na sjednici Vlade održanoj 2. veljače 2020. usvojen zaključak o drugoj skupni mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa temeljem kojeg će se provesti i slijedeće mjere:

 • Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će povećan i iznosit će 4.000,00 kuna u travnju i svibnju 2020. godine.
 • Poslodavci koji koriste potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom bit će oslobođeni troškova pripadajućih doprinosa.

U prilogu dostavljamo obrasce dokumentacije za ostvarivanje potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom.

U  nadi da će Vam gore navedeno biti od pomoći srdačno Vas pozdravljam,

Maša Gluhinić

Predsjednica OZ Zagreb