Obavijest o otpremanju sudskih pismena s Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Općinski građanski sud u Zagrebu obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komora 28. srpnja 2023. godine da će se otpremanje sudskih pismena Općinskog građanskog suda u Zagrebu vršiti na uobičajen način. Sudska pismena upućena odvjetnicima na odvjetničke pretince, redovito će se ulagati u pretince, na povratnice će se stavljati datum ulaganja pismena u pretince s tim da se pismena neće po proteku od 8 dana stavljati na oglasnu ploču suda do 25. kolovoza 2023.