Odluka o ispunjenju uvjeta za elektroničku komunikaciju za sudovima u RH

Ministar pravosuđa RH donio je dana 20. travnja 2020. godine Odluku kojom se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za elektroničku komunikaciju na svim općinskim sudovima, svim županijskim sudovima i Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.
Navedena Odluka stupit će na snagu, kako iz njenog teksta slijedi, danom objave na službenoj internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa.  Odluka je stupila na snagu  22. travnja 2020. kada jei objavljena  na internetskoj stranici MInistarstva pravosuđa.