Odvjetničke iskaznice OZ Zagreb, popis br. 42.

Odvjetničke iskaznice Odvjetničkog zbora Zagreb, popis broj 42

1

MATEA ANTOLIĆ

2

MISLAV BEŽOVAN

3

IVONA BOŠNJAK-PRAUNSPERGER KLANAC

4

IVANA BRDAREVIĆ

5

ANA BUKOVAC

6

EMIL CETINA

7

ANDREA CRNIČKI

8

DRAŽAN CRNKOVIĆ

9

IVANA ČONKA BUTKOVIĆ

10

KREŠIMIR DUIĆ

11

JASNA DETELJ MARKOVIĆ

12

IVAN DVOJKOVIĆ

13

MARIJA GOJEVIĆ ŠPARAVEC

14

GORDANA GOLUBIĆ

15

MARTINA GORNIK MURGIĆ

16

DORA HANŽEKOVIĆ ŽUŽA

17

VALENTIN JAKOVAC

18

PAULINA KRALJEVIĆ

 

 

 

 

19

LUKA KURJAN

20

DARKO MARIĆ

21

FRANJO NAKIĆ

22

ANTE OMAZIĆ

23

NINA OVČAR

24

LEA PAJTAK

25

DOMAGOJ POLJAK

26

MAKS SKENDŽIĆ

27

TIN STIPEČ

28

IVA ŠEPAC

29

MARIJA ŠTAMBUK

30

ANA ŠTIMAC

31

EDVARD TOMAK

32

PETRA VATAVUK

33

DESANKA VRANJICAN

34

SARA VUKUŠIĆ