Općinski građanski sud u Zagrebu: mala porta zatvorena od 11. do 14. travnja 2023. godine

Ured predsjednika Općinskog građanskog suda u Zagrebu obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komoru da će od 11. travnja 2023. do 14. travnja 2023. biti zatvoren sporedni ulaz u zgradu Općinskog građanskog suda u Zagrebu (mala porta).