Općinski građanski sud u Zagrebu: ponovno se otvara veliko stubište od 22. svibnja 2023.

Ured predsjednika Općinskog građanskog suda u Zagrebu obavijestio je Hrvatsku odvjetničku komoru da se od ponedjeljka 22. svibnja 2023. godine ponovno otvara veliko stubište Općinskog građanskog suda u Zagrebu .