Popis odvjetničkih iskaznica OZ Zagreb br. 56.

ODVJETNIČKE ISKAZNICE ODVJETNIČKOG ZBORA ZAGREB, POPIS BROJ 56

1

ALILOVIĆ PETAR

2

CEROVSKI VALERIJA

3

CONJAR ČALETA IVANA

4

GLUŠIĆ LOVRO

5

GOTIĆ MORANA

6

JOVANOVIĆ BOJAN

7

KARLOVIĆ NINA

8

KOLMAN VRANE DIJANA

9

MARASOVIĆ ANA

10

MAREČIĆ ANTONIO

11

RADUŠIĆ PETRA

12

ROCE ANA

13

SKANSI ANTUN

14

ŠAVUK KATARINA

15

ŠĆRBEC MARTA

16

TAFRA BORNA