Popis odvjetničkih iskaznica OZ Zagreb broj 54.

ODVJETNIČKE ISKAZNICE ODVJETNIČKOG ZBORA ZAGREB, POPIS BROJ 54.

1

BATINIĆ IVAN

2

CURIĆ MARIN

3

FADLJEVIĆ FRANCISKA

4

KUGLER HELENA

5

MARAČIĆ DEA

6

NÜRNBERGER PAULA

7

OMANOVIĆ ADNAN

8

PUŠKAR MARIO

9

SEKUR MATEA

10

SULJIĆ EDI

11

ŠIMAC KATARINA

12

TURKALJ JELENA

13

VIDJAK MATEA