Popis odvjetničkih iskaznica OZ Zagreb broj 61.

ODVJETNIČKE ISKAZNICE ODVJETNIČKOG ZBORA ZAGREB, POPIS BROJ 61

1

IRENA GLOGOVŠEK STRAHOVNIK

2

VALENTINA VOŠĆAK GALIĆ

3

TAMARA SARDELIĆ

4

ANA ŠPORČIĆ

5

KATARINA PRELEC

6

IVA PRANJIĆ

7

SARAH MLAKAR KASAPOVIĆ

8

VEDRANA MILKOVIĆ

9

HRVOJE KLIŠANIĆ

10

NIKA ČILIĆ

11

TEA GRUBIŠIĆ

12

MATEA LACKO

13

MARKO MARKOVIĆ

14

NATALIJA WEISS

15

NIKA ŽLOF

16

MARKO PURLIJA

17

MATEJA-ANA MAJDAK JURANOVIĆ

18

JELENA ORLIĆ

19

MARTA JELAKOVIĆ