Popis odvjetničkih iskaznica OZ Zagreb broj 65.

ODVJETNIČKE ISKAZNICE ODVJETNIČKOG ZBORA ZAGREB, POPIS BROJ 65.

1

NATALIJA BABIĆ

2

SONJA BORIĆ JURIĆ

3

ANTEA BRAJKOVIĆ

4

LANA ČRNKO

5

JANKO HAVAŠ

6

DALIA HEĆIMOVIĆ

7

LARA KLAPAN

8

MARCELA KÖCKEMANN

9

IVA KUŽNAR

10

MAJA MARTA MARTONJA

11

MONIKA OPAČAK

12

MELANI POLINČIĆ BAKOVIĆ

13

ANA REŽIĆ

14

MATIJA SKENDER

15

IVANA SVERAK

16

DANKO ŠPOLJARIĆ

17

LARISA TOMASOVIĆ