Popis referada Trgovačkog suda u Zagrebu preseljenih na lokaciju Kennedyev trg 11

Popis referada Trgovačkog suda u Zagrebu preseljenih na lokaciju – Kennedyev trg 11 s brojem sobe u kojoj se pojedina referada nalazi: 

 

 • sudska savjetnica Basić Karmen – soba 230
 • sudski savjetnik Bešlić Ivan- soba 231
 • sudska savjetnica Božičević Tihana – soba 232
 • sudska savjetnica Briški Iva – soba 233
 • sudski savjetnik Ivrlač Marko- soba 234
 • sudski savjetnik Lonjak Mihovil Tvrtko- soba 235
 • sudska savjetnica Kantoci Anja – soba 239
 • sudski savjetnik Klinžić Domagoj –­ soba 238
 • sudska savjetnica Klinžić – Zajec Teuta – soba 225
 • sudska savjetnica Kovačić Tena – soba 241
 • sudska savjetnica Mioč Petra – soba 240
 • sudska savjetnica Nizić Danijela – soba 244
 • sudska savjetnica Omazić Iva – soba 249
 • sudski savjetnik Petraš Bojan – soba 245
 • sudska savjetnica Vujković Stella – soba 251
 • sudski savjetnik Zlodre Leo – soba 250
 • sudski savjetnik Žišković Mario – soba 201
 • sutkinja Butigan Lucija – soba 226
 • sudac Raduka Radovan – soba 248
 • sutkinja Siladi Rstić Nevenka – soba 228

 

Ukoliko je referada suca/sudskog savjetnika premještena na novu adresu Kennedyev trg 11, od strane Suda bi u svakom pojedinom predmetu trebali dobiti obavijest o promjeni lokacije.